Boesner Art Catalogue

Von Saskia van de Wiel

Saskia van de Wiel, art historicus
Curator Museum Van Bommel Van Dam

Text in Dutch


Zahllose kleine, fast identische Elemente sind gleichmäßig über eine Fläche verteilt. Gemeinsam ergeben die Elemente ein vibrierendes, sich beinahe bewegendes Bild. Das Bild könnte sich außerhalb seines Rahmens weiter ausstrecken, als wäre es Ausschnitt eines viel größeren Ganzen. Auf den ersten Blick erscheint das Werk sehr strikt organisiert, beinahe maschinell produziert. Bei näherer Betrachtung erweist sich das nur teilweise als richtig. Das Werk ist repetitiv, aber es besteht aus mehr als nur einer vorab bedachten Wiederholung bestimmter Bewegungen. Es ist Handwerk mit Raum für Variation und Nuance.
Alexandra Roozen (Purmerend, 1971), ursprünglich Zeichnerin, benutzt in den ausgestellten Werken eine Bohrmaschine als Hilfsmittel. Mit eine angepasste Bohrkopf bearbeitet sie die Druckplatte in horizontalen Linien oder perforiert sie eine Kunststoffplatte. Letztere wird anschließend in Gummi gedrückt, wodurch ein Relief entsteht, das positive und negative Formen umgekehrt wiedergibt. Die ausgestellten Arbeiten kann man als Grafiken bezeichnen, auch wenn sie kaum noch als solche zu erkennen sind. Roozen experimentiert mit Technik. Sie sucht nach extremen und neuen Möglichkeiten, nach Formen, die ausschließlich mit dieser Technik und diesem Material so haben entstehen können. Elemente wie Farbe und Komposition, die vom Dreieck Technik – Material – Form ablenken, entfallen. Das Ergebnis lässt den Betrachter über den Produktionsprozess spekulieren. Es verführt dazu, noch einmal genauer hinzusehen, die vorhandenen Elemente vollständig in sich aufzunehmen und den Versuch zu machen, diese zu ergründen. Doch selbst wenn der Code entschlüsselt wird, bleibt die Überraschung, dass derart beschränkte Mittel und offenbar einfache Prinzipien zu einem so lebendigen und spielerischen Resultat führen können.


Boesner Art Catalogue

Door Saskia van de Wiel

Saskia van de Wiel, art historicus
Curator Museum Van Bommel Van Dam


Talloze kleine, vrijwel identieke elementen zijn gelijkmatig over een vlak verdeeld. Samen leveren de elementen een vibrerend, bijna bewegend beeld op. Het beeld zou zich buiten de kaders van het werk verder uit kunnen strekken, alsof het een uitsnede is van een veel groter geheel. Op het eerste gezicht lijkt het werk bijzonder strak georganiseerd, machinaal geproduceerd bijna. Bij nadere beschouwing blijkt dit maar ten dele waar. Het werk is repetitief, maar het is meer dan een vooraf uitgedachte herhaling van zetten. Het is handwerk, met ruimte voor variatie en nuance.
Alexandra Roozen, van huis uit tekenaar, gebruikt in de getoonde werken de boormachine als hulpmiddel. Met een aangepaste boorkop bewerkt ze de etsplaat in horizontale lijnen, of perforeert ze een kunststof plaat. In het laatste geval zet ze de plaat over in rubber, waardoor een reliëf ontstaat waarin positief en negatief zijn verwisseld. Haar werk is grafiek te noemen, maar nauwelijks nog als zodanig herkenbaar. Ze experimenteert met de techniek, zoekt naar uitersten en nieuwe mogelijkheden. Naar vormen die uitsluitend met deze techniek en in dit materiaal gerealiseerd hadden kunnen worden. Elementen die afleiden van de driehoek techniek–materiaal-vorm, zoals kleur of compositie, laat ze achterwege. Het resultaat laat de beschouwer raden naar het productieproces. Het verleidt nog eens beter te kijken, de aanwezige elementen ten volle in je op te nemen en te proberen deze te doorgronden. En zelfs al ken je de sleutel van de code, dan nog blijf je je verbazen over het feit dat zulke beperkte middelen en schijnbaar eenvoudige regels tot zo’n levendig en speels resultaat kunnen leiden.

Related

NoiseNoiseNoiseTrills detailNoiseNoiseNoiseNoiseGorcums MuseumKunstruimte 09Graphos Biennale