Innerbeat – 5 Young European Artists on the Move

By H.J. Kraaij

H.J. Kraaij, Kunsthistoricus, Mark Kremer, Curator
Catalogue De Veemvloer, Amsterdam

Text in Dutch


Innerbeat – Alexandra Roozen

Looking at the work of Alexandra Roozen in exhibition space De Veemvloer you can’t neglect the vision of a snowing TV-screen, pixels and digital sources. As if unclear streams of information are redefined by the artist into patterns. At the same time the drawings are to be read as a secret score: the beholder starts by himself to find the code.
Alexandra Roozen (NL) passed her exams cum laude at Fine Arts Academy St. Joost in Breda. Although she controls several techniques, the last years she focuses on drawings. They arise through simple materials: pencil and paper. At least, it looks like this. The sheets she uses are of huge format and the one that observes her technique closely, sees the numerous dash repetitions that are done in a unusual way. The artist takes unconventional tools. In an electrical drill she places a pencil so another frequency and rhythm is added to her drawing. Or she puts her drawings into a shredder and replaces the equal fragments to a new work. Within this symbiosis of hand made and artificial techniques she researches the boundaries of personal signature and the uniqueness of a drawing. As well as the characteristic qualities as the limitations of the drawing materials will appear. Repetition seems to be the best way to make this survey visible. Firstly this can be seen in the drawings itself. Alexandra Roozen’s monochrome works contain all graduations within the grey-scale from white to black. By repeating this tones a logical progression arises. The new-compiled drawing she copies by making new ones by hand. In conclusion she presents these stadiums together in a series. In the works of Alexandra Roozen the repetition is not in the sense of simply reproducing, but a labour-intensive process to understand the principal of the drawing.


Text in Dutch

Innerbeat – 5 Young European Artists on the Move

Door H.J. Kraaij

H.J. Kraaij, Kunsthistoricus, Mark Kremer, Curator
Catalogus De Veemvloer, Amsterdam


Innerbeat – Alexandra Roozen

Kijkend naar het werk van Alexandra Roozen in ‘De Veemvloer’, ontkom je niet aan de associaties met testbeelden, pixels en digitale bronnen. Alsof onduidelijke informatiestromen door de kunstenares worden omgezet in patronen. Tegelijkertijd laten de tekeningen zich lezen als een geheime partituur en gaat de beschouwer bijna vanzelf op zoek naar de code om de formule te kraken.
Alexandra Roozen studeerde cum laude af aan de Kunstacademie St. Joost in Breda. Hoewel zij verschillende technieken beheerst, legt zij zich de laatste jaren toe op het maken van tekeningen. Deze komen tot stand met behulp van de meest eenvoudige materialen: potlood en papier. Althans, zo lijkt. De bladen zijn vaak van enorm formaat en wie haar techniek nauwkeuriger bekijkt, ziet dat de streepsgewijze herhalingen op een ongewone wijze zijn vervaardigd. Zij gebruikt dan ook onconventionele tekengereedschappen. Zo plaatst zij een grafietstift in de kop van een aangepaste boormachine waardoor een andere frequentie en ritme toegevoegd wordt aan de lijnvoering. Of ze haalt haar tekeningen door een papierversnipperaar om ze daarna als losse, gelijke fragmenten te herschikken tot een nieuw werk. Binnen deze symbiose van handmatige en machinale technieken onderzoekt zij de scheidslijnen van de persoonlijke signatuur en de uniciteit van een tekening. Zowel de karakteristieke eigenschappen als de beperkingen van het tekenmateriaal komen daardoor naar voren. Herhaling lijkt het beste middel om deze zoektocht te kunnen doorlopen. Dat is allereerst zichtbaar in de opbouw van het werk zelf. Haar monochrome werken lijken alle gradaties binnen het grijsspectrum van wit naar zwart te bevatten. Door repetitie van deze tonen ontstaat een ‘logische’ reeks. De nieuw gecompileerde tekeningen herhaalt zij bovendien nog eens door er opnieuw een tekening van te maken. Ten slotte presenteert zij deze verschillende ontstaansstadia in een serie bij elkaar. In het werk van Alexandra Roozen is de herhaling geen middel voor het simpelweg reproduceren, maar een arbeidsintensief proces om het principe van het werk beter te kunnen doorgronden.

Related

Seen by HandDrawing seriesC-PointC-PointC-PointdisturbdisturbData ia natureCBK O&Odisturbdisturb